Không đủ độ dài

Đăng bởi Unknown on Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014 | 03:32

Không đủ độ dài
Đôi vợ chồng trẻ ngồi tạo password mới cho máy tính.
Người chồng ghi cụm "chimtao**" vào và vợ thì ngã lăn quay ra đất cười ầm ỹ bởi vì trên màn hình là lỗi

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Có lỗi xảy ra. Không đủ độ dài"


http://www.truyencuoihay.net/

Bài viết liên quan

0 nhận xét:

Đăng nhận xét